/

List do Stefana Żółkiewskiego z 31.05.1969

Prof. Roman Ingarden
Kraków, Biskupia 14                                     c                                 Kraków, 31 maja 1967

 

        c     Wielce Szanowny Panie Profesorze,
        c     w tych dniach otrzymałem formalne zaproszenie ze strony dziekana Wydziału historyczno-filozoficznego Uniwersytetu w Oslo profesora E.F. Halvorsena na wykłady na wymienionym Wydziale w semestrze jesiennym bieżącego roku w wysokości czterech godzin tygodniowo (przez trzy miesiące). O sprawie tej mówiono mi już w czasie mych odczytów w Oslo we wrześniu 1966, teraz zaś to jest tylko formalnie załatwiane. Zaproszenie to zamierzam przyjąć, spotkałem się bowiem w Oslo z bardzo serdecznym przyjęciem zarówno ze strony mych słuchaczy jak i tamtejszych kolegów. Zanim jednak wyślę formalne podanie do I Wydziału PAN o zgodę i wyrobienie mi paszportu zwracam się do Pana Profesora z prośbą o wyrażenie Swej opinii i poparcie łaskawe mego podania i będę wdzięczny, jeżeli Pan Profesor zechce łaskawie w kilku słowach powiadomić mię o Swym stanowisku i poleci mi przesłać odpowiedni formularz do wypełnienia.
        c     Do pisma o wyrobienie paszportu dołączę odbitkę artykułu, jaki okazał się w jednym czasopiśmie norweskim w związku z moimi odczytami w Oslo w ubiegłym roku. Artykuł jest jednak w języku norweskim, ma się jednak jeszcze ukazać w Danii w języku francuskim.
        c             c     Łączę wyrazy prawdziwegopoważania i serdeczne pozdrowienia

 

        c             c             c             c             c             c     (Roman Ingarden, senior)