/
EN

List od Kazimierza Wyki z 19.02.1967

INSTYTUT
BADAŃ LITERACKICH
POLSKIEJ AKADEMII NAUKI

Warszawa, dnia 19 lutego 1967 r.
Nowy Świat 72

 

Nr SN/4010/759/67

       n         n       n       Szanowny Panie Profesorze

   n    Komitet Redakcyjny Księgi zbiorowej pr. „Problemy kultury XX wieku”, poświęconej prof. drowi Stefanowi Żółkiewskiemu w 30-lecie Jego pracy naukowej, dziękuje uprzejmie za łaskawe wyrażenie zgody na autorski udział w Księdze.
   n    Przypominamy jednocześnie, że termin dostarczenia maszynopisu pracy /w 2 egz./, zaakceptowany przez Pana w liście do Komitetu, upływa w dniu 30 czerwca 1967 r.
   n         n         n         n         n         n    Łączę wyrazy poważania

Za Komitet Redakcyjny
/Prof.dr Kazimierz Wyka/