/
EN

List od Henryka Mehlberga z 16.06.1946

Wrocław, 16.6.46

 

     Szanowny i Kochany Panie Profesorze!

     Po wyjeździe z Poznania byłem wprzód w Łodzi, a potym tylko przelotnie w Warszawie, gdzie mam maszynopis prof. Suchodolskiego i dlatego przesyłam z pewnym opóźnieniem podaną w nim listę publikacji egzystencjalistycznych. Oto ona:
Griffith: Interpretation of Man 1945
Merleau-Ponty: Phénoménologie de la Perception 1945
Jankélévitch: Du mensonge 1945
Marcel: Homo viator 1944
Lubac: Le Drame de l’humanisme athée 1945
Lausberg: Ehrführung in die philosophische Anthropologie (bez daty), oraz zbiór p.t.
„Existence” (Galliman, 1945) zawierający
m. in:    Le Senne: Le XXX
     Grenier: De l’indifférence
     Gandillac: Approches de l’amitié

     Pozostaję tu do 20 b.m, a następnie mam jeszcze w czasie od 8 do 22go lipca wygłosić resztę „Głównych zasad nauk filozoficznych”. Moje tutejsze szanse zmalały znowu wydatnie, bo Ministerstwo zredukowało ilość katedr na Wydziale Humanistycznym z 45ciu do 30, w tym filozofii z projektowanych 3ech do 2wu.
     Najprawdopodobniej będę mógł w najbliższym czasie wysłać swoją rozprawkę; gdy Pana Profesorowi zależało nadal na dołączeniu jednej własnej odbitki, zgodnie z naszą niedawną rozmową, to proszę uprzejmie o dostarczenie mi jej odpowiednią okazją.
     Łączę wyrazy prawdziwego poważania i dziękuję jeszcze raz najserdeczniej za okazaną mi w Poznaniu życzliwość i dobroć

 H Mehlberg