/
EN

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 05.01.1934

                                                                                                                           Warszawa, 5.I.1934

Wielce Szanowny Panie Profesorze!

            Dopiero w tych dniach otrzymałem przeznaczony dla mnie i zaopatrzony w uprzejmą własnoręczną dedykację egzemplarz odbitki z „Przeglądu Filozoficznego” p.t. „Zagadnienia tożsamości dzieła muzycznego”. Dziękuję tedy najuprzejmiej za dar. Przy tej sposobności pozwalam sobie złożyć Panu serdeczne życzenia pomyślności i powodzenia w pracy na katedrze w Uniwersytecie.

            Łączę wyrazy prawdziwego i wysokiego szacunku

                                             Tadeusz Kotarbiński