/
EN

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 05.10.1957

                   POLSKIE

      TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE

Warszawa, Krakowskie Przedmieście 32

          (Uniwersytet, Zakład Logiki)

L.dz. 45/57

                                                                                          W. Pan

                                                                                                 Prof. dr Roman Ingarden

                                                                                                                             Kraków

            Uprzejmie proszę Pana Profesora o przybycie na posiedzenie Zarządu Głównego PTF, które odbędzie się w piątek, dnia 11.X.br. o godz. 18-tej w lokalu Zakładu Logiki U.W.

Porządek obrad

1.       Sprawozdanie z Międzynarodowego Spotkania Filozofów

2.       Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania

3.       Sprawa delegacji na Kongres w Wenecji

4.       „Ruch Filozoficzny”

5.       Sprawa Sekcji Socjologicznej

6.       Zatwierdzenie preliminarza budżetowego na 1958 r.

7.       Różne

Warszawa, dnia 5.X.1957 r.

                                                                                                               POLSKIE

                                                                                            TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE

                                                                                                        Przewodniczący PTF

                                                                                                   /-/  Prof. dr T. Kotarbiński