/
EN

List od Ireny Krońskiej z 14.12.1964

  c       c                c                   Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Pewuen Warszawa ul. Miodowa 10 tel. 26-22-91
  c          16/108
  c                c                c                c                c                c          Warszawa, dn. 14.XII.1964 r.

 

Pan
Prof. Roman Ingarden
Kraków
ul. Biskupia 14

Szanowny Panie Profesorze,
  c          Państwowe Wydawnictwo Naukowe uprzejmie komunikuje, że zamierza przystąpić do druku następnego wydania książki Pana Profesora pt. Studia z Estetyki, t. I i II na warunkach określonych w umowie wydawniczej z dnia 13 sierpnia 1965 r.
  c          Stosownie do postanowień tej umowy honorarium za nakład podstawowy 3000 egz. wynosić będzie zł. 1920. – za 1 arkusz autorski, co stanowi 80% wynagrodzenia podstawowego, ustalonego w wysokości 2400. – za ark. aut.
  c          Honorarium obliczone od 63 ark. aut. wypłacone zostanie:
a/ 40% w ciągu jednego miesiąca od daty niniejszego pisma,
b/ 60% w ciągu jednego miesiąca od dnia przystąpienia do rozpowszechnienia książki.
  c          Oprócz honorarium otrzyma Pan Profesor 10 egzemplarzy pracy.

Państwowe Wydawnictwo
     c      Naukowe

   I Krońska XXX