/
EN

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 06.11.1951

Prof. R.Ingarden                                          n                                                                     Kraków, dn. 6.XI.1951r.
Kraków, Biskupia 14.

 

Do

Sekretariatu Komitetu Redakcyjnego BKF przy P.I.W.
Warszawa ul. Nowy Świat 35.

 

Przesyłam dane dotyczące umowy z p. Jerzym Gałeckim:
Dzieło: Johann Gottfried Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschleit, Riga 1784//91 Hartknoch.
Objętość: około 45,4 arkusza à 40,000 znaków pisarskich
Termin: do końca listopada 1953 /licząc w przybliżeniu po 6 arkuszy na kwartał, z tym, że listopad i grudzień 1951 r. poświęcony byłby przygotowaniom teoretycznym tłumacza. Tłumacza jednak zacząłby pracę niezwłocznie po otrzymaniu umowy.
Sposób płatności: obecnie przyjęty /początkowa zaliczka, potem częściowe wypłaty w miarę dostarczania tekstu.
Wysokość honorarium: proponuję, jeżeli możliwe po 700 zł od arkusza.
Adres tłumacza: Dr Jerzy Gałecki, ul. Siemiradzkiego 29 Ip. Kraków.
Tłumacz prosi P.I.W. o wystawienie mu dwu zaświadczeń, któryc[h] tekst/zaproponowany przez tłumacza/ podaję w załączeniu.
Bardzo będę wdzięczny za łaskawe szybkie załatwienie tej spra[wy] Tłumacza wypożyczył na razie z Biblioteki Jagiellońskiej I w nie wymienionego dzieła, musiał złożyć kaucję, i wypożyczono konna cztery tygodnie. Czy Komitet Redakcyjny mógłby się zwró[cić] do Biblioteki Jagiellońskiej o wypożyczenie wymienionego dzi[eła] na dłużej?