/
EN

Załącznik do listu do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 30.09.1952

                 Mścisław Wartenberg /1868-1938/ filozof polski. Pochodził z Wielkopolski, doktoryzował się w Jenie, był docentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a od r. 1907 do śmierci profesorem filozofii w uniwersytecie lwowskim. Był wybitnym znawcą filozofii Kanta, por. wykłady uniw. o etyce Kanta/ w latach 1911/12 /KantsTheorie der Kausalitaz/ wstęp do Krytyki praktycznego rozumu „Kanta/. W ramach filozofii systematycznej zajmował się głównie zagadnieniem przyczynowości /Das Problem des Wirkens und die monistische Weltanschauung, 1902,/ i innymi zagadnieniami metafizyki /m.i. piękna rozprawa o czasie 1916/ i usiłował uzasadnić jej możliwość /por. Obrona metafizyki 1902/