/
EN

List do Tadeusza Czeżowskiego z 27.09.1949

Czeżowski                                                                                    Kraków, dn. 27.IX.49. r.

 

Drogi Tadeuszu,

                          Dziękuję za list i za streszczenie Twego artykułu. Zostanie ono umieszczone na końcu tomu XVIII. Sam artykuł znajduje się w drukarni i wyjdzie jeszcze w zeszycie 2-gim tomu XVIII /miał się ukazać w 3-4 tomu, ale w ostatniej chwili zaszły pewne zmiany. Myślę, że w najbliższych dniach dostanę korektę, którą Ci zaraz prześlę prosząc o najrychlejszy zwrot.

                          Co do mojego artykułu, to oczywiście godzę się na skreślenie owych słów w nawiasie, które zdaniem Twym mają zabarwienie emocjonalne. Było to tylko trochę soli attyckiej w odpowiedzi na wiele różnych uszczypliwości i na mentorski ton p. Witwickiego. Żałuję, że Redakcja nie zauważyła emocjonalnego zabarwienia wielu wywodów recenzenta, któremu niżej podpisany okazywał zawsze tylko życzliwość.

              Nota bene: pragnąłbym na końcu punktu c z w a r t e g o dołączyć następujące zdanie: „Autor godzi się jednak, że w ramach odczytu nie było możliwe dokładniej wyanalizować proces wyrażania w jego szczególnej trójczłonowej strukturze i stąd możliwe jest błędne zrozumienie jego wywodów na ten temat.”

Będę Ci bardzo wdzięczny za łaskawe przesłanie mi korekt.
Przesyłam serdeczne pozdrowienia i piękne ukłony dla Twoich Pań