/
EN

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.02.1962

Warszawa, dn. 24. 2. 1962 r.

Uniwersytet Warszawski
Katedra Estetyki
Ulica Krakowskie-Przedmieście Nr 3

Drogi Romanie, Namówiłem personel Katedry i kilku uczestników seminarium, którzy mają stosunki wśród artystów, filmowców, literatów itd., by zorganizowali odczyty w sekcji Estetycznej PTF w Warszawie i zebrali tych co się nimi mogą interesować.
Jakoś to chwyciło ponad spodziewanie. Wszakże po mym wyjeździe nie będzie w Warszawie nikogo z zarządu Sekcji.
Porozumiewałem się z p. Aumüller, która wyjaśniła, że Ty jako przewodniczący powinieneś (jeśli projekt ten aprobujesz?) masz dać upoważnienie.  Myślę, że trzeba to powierzyć adj. K. Zwolińskiej (która, zresztą, jest teraz – po wyjeździe Morawskiego – p.o. kierowniczką Katedry). Jeśli więc zgadzasz się, to zechciej napisać parę słów do p. Aumüller, ewentualnie też do p. Zwolińskiej (Nowogrodzka 12 m. 5). Myślę że to pójdzie. Z PTF można liczyć na odczytach na minimalną tylko ilość osób, ale spróbujmy ściągnąć spoza PTF, z tym że przynajmniej niektórzy zapiszą się też na członków. Przewiduję, że nie te będą to odczyty na tematy ogólno-estetyczne, raczej będą specjalistyczne, ale może to lepiej.

                Kiedyś trzeba będzie zrobić porządek formalny w Warszawskim Oddziale Sekcji: bo jeśli jest w Warszawie dwóch członków Zarządu, to który przewodniczy itd. ?

                Sprawa mego paszportu (na pozór prosta, bo paszport jest, chodziło tylko o ponowne jego wydanie, a pieniędzy PAN nie potrzebuje wykładać) była tak opieszale, z oporami, że wreszcie musiałem się odwołać do Ż, a wtedy wszystko ruszyło, mam go mieć w poniedziałek.

                Czy przyjedziesz na posiedzenie I Wydziału 7 /III ?
Ja właśnie na ten dzień ( po południu ) mam samolot, więc nie wiem czy przyjdę.

Serdeczny uścisk dłoni

WT