/

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 26.11.1934

Fryburg, 26. XI. 1934

 

Drogi Przyjacielu!

Pańska „Budowa formalna” robi na mnie wrażenie pracy nad wyraz subtelnej, niedościgle starannej, ale muszę ją dopiero gruntownie przestudiować. W moim obecnym położeniu nie było to na razie możliwe. Od czasu prac w Kappel nad przeznaczoną na kongres rozprawą (którą co rychlej wycofałem), nie przestaję myśleć o naprędce (w ciągu 2 tygodni) sformułowanym tam projekcie historycznej interpretacji źródła, z którego czerpiemy wyobrażenie o celu, w jakim myślimy filozofię; to zaś zwróciło moją uwagę na problemy filozofii dziejów, które mnie teraz dręczą. Dla odmiany przeczytałem nową, niezwykle inteligentną książkę Kuhna o Sokratesie (wydawnictwo „Runde”, Berlin). – Mój praski „List” wywołał w międzyczasie w Niemczech sporo hałasu. Dr Fink znowu jest we wspaniałej formie. Wstęp do I tomu dzieła o czasie został dalece zmodyfikowany po uwzględnieniu historycznych prób stworzenia teorii czasu, i stanowi w tej chwili niemalże osobną książkę. Będzie z tego piękne dzieło, naprawdę fundamentalne. Nasze codzienne dyskusje są bardzo inspirujące. – W ostatnim tygodniu mieliśmy niebywale interesującą filozoficzną wizytę: Ortega y Gasset, który był dla nas wielką niespodzianką: zna dogłębnie moje pisma. Odbywał codziennie długie, poważne rozmowy ze mną i Finkiem, jego pytania dotyczyły najtrudniejszych, najgłębszych kwestii. Jako publicysta jest wychowawcą nowej Hiszpanii, a jako profesor mentorem szkoły fen[omenologicznej]. W tym czasie ma się ukazać jego przekład Medyt[acji] a w dalszej kolejności pozostałych dzieł (Bad[ania] log[iczne] są w hisz[pańskim] wydaniu bardzo poczytne). Poza tym wspaniały człowiek. Jak upływa Panu semestr? Czy u Pana wszystko dobrze? Pozdrawiamy

Pański stary prz. E. Husserl