/
EN

List od Ireny Krońskiej z 16.04.1954

 v  KOMITET REDAKCYJNY              v                   Warszawa, dnia 16.IV.1954 r.
BIBLIOTEKI KLASYKÓW FILOZOFII
 v          Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 79                          Poczta Dworcowa

Ob.Prof.Dr

        v        L.dz./66/BKF/54         v                v                Roman Ingarden

 Kraków
ul. Biskupia 14/15

        v                v        Szanowny Panie Profesorze,

        v                v        z podziękowaniem potwierdzam odbiór dalszych szpalt Spinozy, które przekazuję prof.Kołakowskiemu.
 v                v        W załączeniu przesyłam francuski przekład „ Etyki” Spinozy.

        v                v        Łączę wyrazy prawdziwego szacunku,
serdeczne pozdrowienia i życzenia miłych Swiąt

        v                v                v                v                v      Irena Krońska
 v                v                v                v                v                v         I Krońska
 v                v                v                v                v                v         Sekretarz