/
EN

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.11.1949

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI                                                   Kraków, dn. 29.XI.1949
KOMISJA FILOZOFICZNA

 

WPan
Prof. Dr Wł. Tatarkiewicz
WARSZAWA

Szanowny i Drogi Panie Profesorze!
n              n                nZamierzam w ciągu grudnia /w szczególności na 16.XII/ zwołać posiedzenie pełnego Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii. Chodzi o ustalenie dalszego programu prac, ewentualne dokooptowanie dalszych członków Komitetu /po śmierci ks. Michalskiego nikt nie został wybrany na jego miejsce/, wreszcie zamierzam powołać do życia Podkomisję terminologiczną, która zajęłaby się opracowaniem wytycznych dla tłumaczy /w szczególności Arystotelesa/ co do zasadniczych terminów. Chodzi mi przy tym także o to, by wychować pewną ilość młodych filologów i filozofów w tym kierunku. Pragnąłbym zaś, żeby tego rodzaju podkomisja była wyłoniona przez Komitet Biblioteki Klasyków. Myślę, że będzie najprościej, jeżeli posiedzenie odbyłoby się tego samego dnia, co Komisja Filozoficzna. Nie wiem tylko, czy Pan Profesor na pewno będzie mógł przyjechać i czy projektowany odczyt Schaffa odbędzie się tego dnia. Proszę tedy Wielce Szanownego Pana Profesora o kilka słów łaskawej odpowiedzi, bym się mógł jeszcze zwrócić do prof. Kotarbińskiego i Znamierowskiego. Gdyby prof. Kotarbiński był teraz w Warszawie, to byłbym bardzo wdzięczny Panu Profesorowi za łaskawe zwrócenie się do niego z zapytaniem, czy mógłby na 16.XII. przyjechać do Krakowa /Akademia zwraca koszty podróży/.

 

Łączę wyrazy prawdziwego poważania i serdecznych pozdrowień

                                                           /podpis/ Roman Ingarden