/
EN

List do Władysława Tatarkiewicza z 12.02.1952

12.II.1952 r.

 

Wielce Szanowny i Drogi Panie Profesorze!

         n         Rozmawiałem dziś telefonicznie z prof. Heinrichem o zwołaniu posiedzenia Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii. Prof. H. wyraził swa zgodę, nie czyniąc zresztą żadnych zastrzeżeń. Terminu ścisłego nie podałem, mówiłem jednakże, że chodzi o to, by posiedzenie było w czasie najbliższego walnego zgromadzenia PAU z początkiem marca. Pragnąłbym wiedzieć kiedy będą posiedzenia walnego zgromadzenia. Ponieważ zwykle jest tłok posiedzeniowy w tym czasie, więc zwrócę się do biura PAU, by się dowiedzieć szczegółów i tak wszystko ułożyć, żeby nasze posiedzenie nie kolidowało z innymi. Roześlę zaproszenia na czas, by członkowie zamiejscowi mogli przybyć na posiedzenie.
   n         Pragnąłbym także wiedzieć, kiedy będzie najbliższe posiedzenie Komisji Filozoficznej i czy mam coś w tej sprawie zrobić.
 n         Przy sposobności komunikuję, że walne zgromadzenie Krakowskiego Towarzystwa Filozoficznego odbędzie się 23 lutego, br. Przedtem bezpośrednio mój referat pt. O trudnościach tłumaczenia klasyków filozofii. 20 lutego mówię w Komisji Literatur Zachodnio-europejskich PAU o Laokoonie Lessinga.

 n         Łączę serdeczne pozdrowienia i wyrazy prawdziwego poważania

/podpis/ Roman Ingarden