/
EN

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 29.10.1954

Prof. R. Ingarden                                                     n                                Kraków, 29.X.1954 r.
Kraków, 2. Biskupia 14.

 

Do
     nKomitetu Redakcyjnego B.K.F.
     n           n           n           n      w WARSZAWIE

 

     n      Potwierdzam odbiór a/ Wstępu do Krytyki czystego rozumu, przeze mnie napisanego, b/ Przedmowy tłumacza p. Wojciechowskiej /do Traktatu o wrażeniach Condillaca/.
     n      Muszó zarazem zaznaczyć, że zaszło widać jakieś nieporozumienie. Wedle ustanego porozumienia z p. Krońską, prof. Znamierowskim i prof. Tatarkiewiczem miałem przejąć ostateczną kontrolę tłumaczenia Condillaca Traktatu o wrażeniach dokonanego przez p. Wojciechowską. Tymczasem dostałem na razie :Przedmowę tłumacza, którą oczywiście chętnie przeczyta[m] ale pragnąłbym wiedzieć, jak ostatecznie została zdecydowana sprawa kontroli tłumaczenia Condillaca.

Łączę wyrazy prawdziwego poważania