/
EN

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 04.07.1952

Komitet Redakcyjny B.K.F.                                          n                          Kraków,  dn.  4.VII.52 r.
Dział: Filozofia niemiecka
   n         L 34/52

 

Do
 n   Komitetu Redakcyjnego B.K.F. przy P.W.N.
 n   W Warszawie, ul. Nowy Świat 35 m. 4a

 

Donoszę uprzejmie, że w dn. 2 bm. otrzymałem:
1. tłumaczenie Leibniza Nouveaux Essais str. maszynopisu 421-550 dokonane przez p. Dr I. Dąmbską.
2. Tłumaczenie Kartezjusza Objectiones et responsies, Zarzuty trzecie, str. 84-108 maszynopisu, dokonane przez p. prof. Świeżawskiego.
Potwierdzam odbiór maszynopisu mej pracy p.t. O trudnościach tłumaczenia klasyków filozofii. Streszczenie tej pracy jako aneksu do protokołu posiedzenia Komitetu Redakcyjnego nadeślę, ale chyba aż po wakacjach, po obecnie jestem b. zmęczony i musze wypocząć.
Dziękuję uprzejmie za wyasygnowanie Dr Gałeckiemu sumy honorarium za dostarczone przez niego częścitłumaczenia Herdera.
Na razie jeszcze nie zdecydowałem dokąd wyjadę, adres wakacyjny przyślę więc później.

                                        n    n    n    n    n    n    n    n        /prof. R. Ingarden/