/
EN

List od Ireny Krońskiej z 07.06.1955

 v      KOMITET REDAKCYJNY                         v                     v      Warszawa, dnia 7 czerwca 1955 r.
 v  Biblioteki Klasyków Filozofii
 v                    przy
Państwowym Wydawnictwie Naukowym                        Ob.Prof.
 v                                                   v                                          Roman Ingarden

L.dz.232/BKF/55                                                                   Kraków
                                                     v                                   v  ul. Biskupia 14 m.15

 

 v                             Szanowny Panie Profesorze,

 v              v              z podziękowaniem potwierdzam odbiór listu z 3 bm. Odpisuję w wielkim pośpiechu, ponieważ jutro wyjeżdżam na dwa tygodnie do Zakopanego. 29 bm. będzie posiedzenie Komitetu, a w przeddzień posiedzenie kartezjańskie / ona zaproszenia w załączeniu/. W związku z posiedzeniem Komitetu: w pktcie 3 chodzi głównie o sprawę wydania / względnie nie wydawania/ Ennead w przekładzie Krokiewicza. Przekład jest gotowy. Jako próbkę otrzymaliśmy Enneade pierwszą, której odpis przesyłam w załączeniu z bardzo uprzejmą prośbą o zapoznanie się z tym przekładem o tyle, ażeby na Komitecie mógł Pan Profesor wyrazić swoją opinię.
 v              v              W związku z posiedzeniem kartezjańskim będzie rzeczą znakomitą, że Pan Profesor będzie miał za sobą lekturę sporych w każdym razie części Burmana.
 v              v              Co do Kanta, krzywdę Pani Suchorzewskiej naprawimy, wyślemy jej odpowiedni list, nie mówiąc już o tym, że umieścimy jej nazwisko na książce. Prolegomena są w planie na r rok 1956 obok – wznowienia Metafizyki moralności.
 v              v              Wszystko dokładnie omówimy w Warszawie. Teraz już muszę niestety kończyć, bo mam jeszcze mnóstwo spraw do załatwienia przed wyjazdem.

 

Łączę wyrazy prawdziwego szacunku
i bardzo serdeczne pozdrowienia
 v              v          I Krońska
 v              v               Irena Krońska

 

X niestety, nie mogę „przesłać w załączeniu”, ponieważ zabrakło egzemplarza. Otrzyma ją Pan Profesor za parę dni bezpośrednio z Torunia, ponieważ tam przekazaliśmy jeden egzemplarz. (dla prof. Elzenberga, który w międzyczasie wyjechał na wakacje i zostawił u sąsiadów ten maszynopis.
Jestem znowu po grypie czy w trakcie grypy. Może mi Zakopane pomoże. Jadę z Myzią, mieszkać będę w Helenie.
IK