/
EN

List od hanny Rosnerowej z 04.10.1962

Państwowe Wydawnictwo Naukowe                      n                               Warszawa, 4.X.1962 r.
Redakcja Wyd. Filozoficznych

 

Pan Profesor
Roman Ingarden
Kraków
ul.Biskupia 14

Szanowny Panie Profesorze !
     n        n   Pozwalam sobie zwrócić się do Pana z następującą prośbą. Przygotowujemy obecnie do wydania przekład książki Bakradzego o współczesnej filozofii niemieckiej /Oczerki po istorii nowiejszej i sowremiennoj burżuaznoj fiłosofii/. Książka zawiera m.in. rozdział poświęcony wczesnemu okresowi twórczości Husserla /”Logische Untersuchungen”/. Byłabym bardzo wdzięczna, gdyby Pan zechciał mnie powiadomić, do którego z Pana uczniów najlepiej zwrócić się z prośbą o zredagowanie tego fragmentu /ok. 100 str. maszynopisu/. Chodziłoby tu głównie o dwie rzeczy – o przeczytanie przekładu polskiego i nadanie mu pełnej poprawności terminologicznej oraz o sprawdzenie, w konfrontacji z oryginałem niemieckim, zawartych w tym fragmencie cytat z samego Husserla.
     n        n   Przepraszam za kłopot i serdecznie pozdrawiam

HRosnerowa