/
EN

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1949

Kartka pocztowa

W Pan Profesor
Dr Roman Ingarden
Kraków
ul. Biskupia 14 m. 15

 

24. 1. 49

Szanowny i drogi Panie Kolego.

Szczerze zmartwiłem się komplikacjami i pogorszeniem w zdrowiu Jego Syna i tym bardziej serdecznie dziękuję Panu, że mimo te troski pamiętał o sprawie „Przeglądu”.
Stan rzeczy jest taki: blisko 3 arkusze druku – to istotnie jest jak na „Przegląd” bardzo dużo, staram się tak długich artykułów unikać, zwłaszcza wobec pretensji tych licznych, którym takie artykuły odrzuciłem. Więc gdyby tylko można było z pracy Pana wybrać tak, aby to nie przekraczało 2 arkuszy, to rzeczywiście byłoby to po mojej myśli. Ale tak mi zależy na udziale Pana w zeszycie estetycznym, że jeśli skrócenie nie jest możliwe, to umieszczę artykuł w rozmiarach, o jakich Pan pisze.

Jeszcze raz dziękuję za list i łączę najlepsze pozdrowienia

WTatarkiewicz

Ze Znamierowskim ustaliliśmy jego referat w komisji Fil. PAU na 5. III.