/
EN

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.08.1952

Data powstania 12.08.1952
Powiązane miejsca Kraków
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_31
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list

Prof. Dr Roman Ingarden                                  n                                         Kraków,12.VIII.1952 r.
Kraków, ul. Biskupia 14
n        L 38/52

 Do
    n  Komitetu Redakcyjnego
    n  Biblioteki Klasyków Filozofii
    n      n                                 WARSZAWA

Wróciłem dziś z nad morza, gdzie otrzymałem wiadomość o nadesłaniu pisma Komitetu Redakcyjnego L.Dz.223.KKF/52 wraz z egzemplarzem „adjustowanym” tłumaczenia Uzasadnienia metafizyki moralności Kanta /Wartenberga/. Wobec podania terminu 18.VIII.br. musiałem skrócić mój pobyt nad morzem wbrew pierwotnym zamiarom. Uważam, że w czasie wakacyjnym Komitet winien się porozumiewać z tłumaczami przed podawaniem z góry terminów produkcyjnych. Po wtóre proszę o odwrotne przysłanie mi egzemplarza tłumaczenia zawierającego ostateczne moje poprawki tłumaczenia /maszynopis na białym papierze/. Na podstawie ustnego porozumienia miałem otrzymać egzemplarz bibłkowy z wciągniętymi moimi poprawkami. Tymczasem dostałem egzemplarz z poprawkami bardzo licznym[i] i to merytorycznymi – o ile zdołałem się zorientować – i nie wiem, czy znajdują sięw nich moje poprawki, czy nie. Bez mego egzemplarza nie mogę nic zrobić. Po trzecie: zmiany, które zostały zaznaczone zmuszają mię do ponownego, już trzeciego zrewidowania całego tekstu, niema więc mowy, żebym w ciąg kilku dni mógł towykonać, zwłaszcza, że nie byłem uprzedzony o tego rodzaju t erminie i takim „adjustowaniu” /adjustować maszynopis, tzn. poczynić te wszystkie drobne poprawki maszynopisu jako takiego, które przyprzepisywaniu wkradły się w tekst, nie zaś przeprowadzać daleko idące zmiany stylistyczno-rzeczowe, dokonane zapewne bez tekstu oryginału/. W każdym razie czekam na przysłanie tekstu mojego a potem dopiero dam znać, jak będę mógł tę całą sprawę załatwić.

                              Łączę wyrazy prawdziwego poważania