/
EN

List od Tadeusza Czeżowskiego z 21.09. 1949

Toruń, 21 września 1949 roku.

Drogi Romanie!

              Mam przed sobą odbitki „Ze studiów nad zagadnieniem formy i treści dzieła sztuki”          i „Metodologiczny wstęp do teorii poznania”, za które serdecznie dziękuję. Domyślam się, jakiego rodzaju są trudności wstrzymujące druk tej tak potrzebnej książki. Toruńskie Towarzystwo Naukowe ma do czynienia z podobnymi trudnościami.

              Dziękuję również za listy z 6 i 15 września br. Ten pierwszy przyszedł wraz z urzędowym zaproszeniem od Kwartalnika Filozoficznego, by dostarczyć streszczenia mego artykułu; streszczenie to przesyłam w załączeniu. Jestem Ci wdzięczny za wiadomość, że artykuł pójdzie niedługo do druku i oczywiście nie ma powodu do żadnej zmiany.

              Twoje uwagi na temat recenzji Witwickiego wydrukuję oczywiście w całości. Nie sądzę, by Tadzio podejmował dalszą polemikę. Korektę Ci prześlę. Pierwszą część mamy już w szpaltowej korekcie.

              Czy zgodziłbyś się na usunięcie z Twych uwag zwrotu (str. 1 wiersz 6 od dołu) „(jak to uprzejmie powiedziane! – nieprawdaż)” – który ma zabarwienie uczuciowe?

 

Łączę najlepsze wyrazy
i serdeczne pozdrowienia

Tad