/
EN

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.06.1955

Prof.Roman Ingarden                                           n                                           Kraków, 3.VI.1955 r.
Kraków, 2. Biskupia 14.

 

Do
   n   Komitetu Redakcyjnego B.K.F.
   n      n      n      n      n      n      n      n      n      n   Z
   n      n      n      n      n      n      n      n      n   w WARSZAWIE

Donoszę uprzejmie, że
1. Dokonałem przeglądu i poprawienia tłumaczenia p. W. Wojciechowskiej „Traktatu o wrażeniach” Condillaca tudzież „Wstępu od tłumacza” jej pióra. Jedno i drugie wysłałem przed kilku dniami do Pani Wojciechowskiej, która musi obecnie ostatecznie sama ustalić tekst swego tłumaczenia. Co do „Wstępu”, to zaleciłem przeprowadzenie szeregu zmian i uzupełnień i gotowy jestem nadal współdziałać w jego opracowaniu. Gdy otrzymam z powrotem jedno i drugie, zdecyduję ostateczne wyniki mej pracy i prześlę gotowy do druku egzemplarz do Komitetu Redakcyjnego.
Wysunęła się sprawa, na jakim egzemplarzu dokonać ostatecznych poprawek. Jeżeli poprawki mogą znajdować się na egzemplarzu przeznaczonym do druku, to byłoby wskazane, żeby Komitet Redakcyjny zechciał łaskawie przesłać jeden egzemplarz tłumaczenia do p. Wojciechowskiej /adres obecny”: resztówka Szybka, poczta Radziejów, powiat Aleksandrów Kujawski/. Jeżeli egzemplarz wysyłany przez Komitet do druku musi być czysty, w takim razie może p. Wojciechowska dokona zmian na swoim egzemplarzu, ten prześle Komitetowi, który poleci całość na czysto przepisać.
2. Nad dostosowaniem terminologii „Prolegomenów” Kanta do dokonanego przekładu „Krytyki czystego rozumu” pracuje w porozumieniu ze mną p. Dr Suchorzewska, która pracuje zarazem nad skorowidzem rzeczowym i wstępem od redaktora.
   n   Wobec pomyłki, jaka zaszła w Planie wydawniczym PWN co do osoby redaktora nowego wydani tłumaczenia „Prolegomenów” Kanta, pomyłki krzywdzącej dla p. Suchorzewskiej, byłoby konieczne, żeby PWN oficjalnie stwierdził, iż to jest jedynie pomyłka drukarska. Pani Suchorzewska nie tylko biwme czuje się tym dotknięta, że jej nazwisko zostało zastąpione innym, ale – odnoszę wrażenie – podejrzewa, że nie stało się przypadkiem, lecz w porozumieniu ze mną.  Jest mi to nad wyraz przykre, albowiem nie mam z tą sprawa nic wspólnego
   n   W ciągu lipca mam dostać gotowy tekst od p. Suchorzewskiej a wtedy zabiorę się do ostatecznego zrewidowania wszystkiego
   n   3. Obecnie dokonuję rewizji tłumaczenia „Rozmowy z Burmanem” dokonanego przez prof. I, Dąmbską, i porównuje je z poprawkami dokonanymi przez prof. Legowicza. Praca ta jest bardzo mozolna, bo trzeba porównywać trzy teksty /wraz z oryginałem/. Jak dotychczas, częściowo przywracam tekst prof. Dąmbskiej częściowo przyjmuje poprawki prof. Legowicza, a są wreszcie takie miejsca, w których proponuję nową wersję tłumaczenia. Proszę uprzejmie o łaskawą informację, czy mam tej pracy dokonać nad całym tłumaczeniem, czy też Komitetowi chodzi jedynie o moją opinie ogólną, tak iż potem mogła by się sprawą ostatecznego ustalenia tekstu tłumaczenia zająć sama tłumaczka. Jeżeli ma zajść pierwsza ewentualność, to praca ta potrwa jeszcze conajmniej z miesiąc.
   n   Prosząc uprzejmie o kilka słów łaskawej odpowiedzi, łączę wyrazy prawdziwego poważania

Kończy mi się papier do maszyny, brak mi już zupełnie papieru przebitkowego. Czy PWN mogłoby mi wystawić zaświadczenie na jedno i drugie, to może dostałbym tutaj trochę papieru.