/
EN

List od Konstantego Michalskiego z 15.03.1938

Kraków 15/III 938

 

  n          Kochany Panie,

W ostatnim liście prosiłem o zarządzenie wysyłki 1 egz. mej pracy o. Woronieckiemu (Warszawa XII, konwent OO. Dominikanów) i 9 egz. dla mnie. Ponieważ sam niczego nie otrzymałem, lękam się, że i o. Woroniecki nie otrzymał zapowiedzianej przesyłki. Mnie osobiście nie trzeba nagle odbitek, ale bardzo bym prosił, by Woronieckiemu 1 egz. przesłano, bo go potrzebuje do pracy, którą przygotowuje do druku.
  n          Co do XXX, to zawsze je się śpiewa na Msze XXX bez względu na to, czy chodzi o jedną czy o wiele osób, a różnica zjawia się dopiero w innych modlitwach liturgicznych.
  n          Zabieram się na dobre do pracy dla Łempickiego. Uważam, że postawa religijna łączy się w dziejach z ogólną postawą psychiczną społeczeństw, ulegając zmianom. Gdzie dzisiaj idea zbiorowości góruje nad ideą jednostki, tam pojawia się tendencja o charakterze społecznym także w religii i to tak, że może ograniczyć się do danej postawy albo też oddziałać w ujęciu samego przedmiotu czci: inaczej w III Rzeszy, inaczej w Sowietach, a do porównania trzeba będzie wciągnąć XXX.
  n          Proszę z łaski swojej zaglądnąć do dzieła Heringa, czy gdzieś we wstępie nie zajmuje się podobnemi zagadnieniami, bo trzeba będzie wziąć pod uwagę także postawy w krajach demokratycznych jak Francja i Anglia.
  n          Martwi mnie, że ciągle listy moje przynoszą ze sobą jakieś kłopoty: zwłaszcza teraz tego być nie powinno, kiedy wiosna idzie na świat.

 Serdecznie pozdrawiam
  n           ks Konstanty Michalski