/
EN

List od Ireny Krońskiej z 25.04.1966

     PAŃSTWOWE
WYDAWNICTWO NAUKOWE                                    Warszawa 13 stycznia 1961
                                                                        Miodowa 10, tel. 622-91, 671-61
                                                                        Adr. telegr.: PEWUEN Warszawa
Biblioteka Klasyków Filozofii

L.dz.            v                                                    Pan
                                                                   Prof. dr Roman Ingarden
                                                                   Kraków
                                                                   ul. Biskupia 14

 

Szanowny Panie Profesorze,

                 z podziękowaniem potwierdzam odbiór listu z dnia 19.IV.b.r. Co do objętości w ark.aut. Studiów z estetyki nie popełniono już pomyłki. Według kalkulacji I wydania objętość      wynosi:
                                t. I  29,45 ark.aut.
                                t. II 30,20  „     „  
                           razem 59,65 ark.aut.
Honorarium za II t. Studiów zostało już przekazane przelewem na konto Pana Profesora.

Łączę wyrazy wysokiego szacunku
i serdeczne pozdrowienia
                                                                                                                                                       I Krońska
                                             v      Irena Krońska

                                 Bardzo dziękuję za odbitkę. Very interesting.
                                                                                I Krońska