/
EN

List od Ireny Krońskiej z 10.04.1967

Państwowe Wydawnictwo Naukowe
    v   Biblioteka Klasyków Filozofii

Pewuen Warszawa ul. Miodowa 10 tel. 26-22-91

Warszawa, dn. 4.III.1967

Pan
Prof. dr Roman Igarden
Kraków
ul. Biskupia 14

Szanowny Panie Profesorze,

 v       przy sporządzaniu rozdzielnika na Idee czystej fenomenologii E. Husserla wkradł się błąd. Jak wynika z umów,Pan Profesor winien otrzymać 3 egzemplarze tego dzieła: jeden za wstęp, drugi za redakcję, trzeci jako członek Komitetu Redakcyjnego BKF, otrzymał zaś Pan Profesor 6 egzemplarzy: 3 z oddziału PWN i 3 z magazynu gra-tisów w Warszawie.
 v       W związku z tym uprzejmie prosimy Pana Profesora o zwrócenie do redakcji nadwyżki książek.

 v             v          Przepraszając za sprawiony kłopot         v                v       Kierownik redakcji
 v              v         łączę wyrazy prawdziwego szacunku         v                v           I Krońska
 v                v                v                v                v                v                v             Irena Krońska