/
EN

List od Ireny Krońskiej z 27.03.1954

 c  KOMITET REDAKCYJNY      c               c           c           c            Warszawa, dnia 27.III.1954 r.
BIBLIOTEKI KLASYKÓW FILOZOFII
 c   c   c   c  Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 79     c           c             c     Ob.Prof.
  c           c             c           c             c           c             c           c    Roman Ingarden

L.dz./35/BKF/54 r.     c           c             c           c             c           Kraków
  c           c             c           c             c           c             c           c        ul. Biskupia 14 m.15

 

  c           c          W piątek dnia 2 kwietnia 1954 r. o godz.16 min.30 odbędzie się posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Biblioteki Klasyków Filozofii w Państwowym Wydawnictwie Naukowym

  c           c          z następującym porządkiem dziennym:

  1. Protokół z poprzedniego posiedzenia
  2. Omówienie zagadnień związanych z tomami Biblioteki, przekazanymi lub przekazywanymi do produkcji w roku 1954 ze szczególnym uwzględnieniem pewnych zagadnień terminologicznych, które wyłoniły się przy opracowywaniu „ Etyki” Spinozy.
  3. Wolne wnioski.

Irena Krońska
I Krońska
Sekretarz

P.S. Dziękuję za ostatni list. Sądzę, że bardzo warto, żeby Pan Profesor przeczytał szpalty do końca – mamy przecież następną korektę, po przełamaniu. – Żałuję bardzo, że nie spotkaliśmy się w Warszawie –
  c           c          łączę serdeczne wyrazy
  c           c             c           c             c           c           IK