/
EN

List od Ireny Krońskiej z 05.01.1966 (1)

 

 c  KOMITET REDAKCYJNY                               c         c                 Warszawa, dnia 5.I.1966 r.
BIBLIOTEKI KLASYKÓW FILOZOFII                                     c        ul. Miodowa 10
 c                przy
Państwowym Wydawnictwie Naukowym

Pan
Prof. dr Roman Ingarden
Kraków
ul. Biskupia 14

 

 c  Szanowny i Drogi Panie Profesorze,

 c  z podziękowaniem potwierdzam odbiór listu z 31.12.65 i dzisiaj otrzymanego drugiego, z 3.I.66, wraz z oczekiwanym artykułem o Husserlu. Bardzo a bardzo serdecznie dziękuję! Artykuł zaraz przeczytałam, jest ogromnie interesujący i instruktywny i taki, jakiego by nikt poza Panem Profesorem nie mógł napisać, i będzie prawdziwym klejnotem w drugim zeszycie Słownika. Wydrukuję bez żadnych skrótów i zmian, poza drobnymi retuszami, wynikającymi z ogólny[ch] zasad Słownika /np. dzieła wymienię na końcu, a nie na początku/. Jest tylko jedna sprawa formalna – wszystkie artykuły mają poza wykazem pism danego filozofa – wybraną literaturę o nim. Czy Pan Profesor mógłby taki wybór zrobić i przesłać mi /koniecznie do 20 stycznia b.r./? Do czasu otrzymania odpowiedzi w tej sprawie wstrzymam się z przygotowaniem umowy, bo jeżeli dojdzie literatura, objętość się powiększy /a w hasłach objętość obliczana jest z dokładnością do jednego wiersza, honorarium wynosi 5 zł za 1 wiersz = 50 znaków/.

 c  Dziś dostałam próbny egzemplarz I tomu Studiów, ale bez obwoluty. Jednocześnie dowiedziałam się, że Pan Profesor pragnie, ażeby wykaz jego pism był dołączony do II tomu. Doskonale. Poza tym zrobi się nadbitki – proszę napisać, ile.

 c  Co do sprawy honorarium za wstęp do Idej, to najwyższa stawka za wstęp, po ostatnich podwyżkach, wynosi 2700 zł za 1 arkusz /przedtem wynosiła 2400/, i tę stawkę zastosowano. Czy mógł Pan Profesor przypuścić, że postąpiłabym inaczej w wypadku przedmowy tak istotnej jak wstęp do Idej? Natomiast Opera omnia wydawane są na podstawie starej umowy, a stare umowy po podwyżkach zrewidowano tylko w tych przypadkach, kiedy były jeszcze niezrealizowane, i kiedy sumy nie były zbyt wielkie /wydawnictwo otrzymało niewielki fundusz, z którego można było przeprowadzić rewizję tylko 1/3 umów niezrealizowanych/.

 c  Do końca stycznia oddaję do składu II zeszyt Słownika, a jednocześnie mam 2 korekty I zeszytu. Roboty więc pełne ręce.

 c  W oczekiwaniu na łaskawą odpowiedź w sprawie
 c  literatury u Husserla
 c        c        c  łączę wyrazy prawdziwego szacunku
 c        c        c  i bardzo serdeczne pozdrowienia
 c        c        c        c        c        c        c vI Krońska
 c        c        c        c        c        c        c  Irena Krońska

 c        c        c        c        c        c        c  verte!

 

5.I.1966 r.

 

P.S. Po dokładnym przeczytaniu artykułu i przygotowaniu go do składu mam jeszcze kilka pytań:

na str. 5 w środku: nie jest mi niestety znany Daubert /czy tak brzmi nazwisko?
 c        I jak ma na imię?.) – Jak brzmią imiona Hamburgera i Clemensa /
 c        przy filozofach wzmiankowanych podajemy zawsze pierwszą literę imienia/

na str. 8 : w związku z przeżyciami wojennymi Husserla, to o ile dobrze pamiętam,
 c         stracił na wojnie syna. Czy tak, a jeżeli tak, to jak syn miał na imię. Jeżeli tak
 c         było, to może warto w nawiasie dodać.

 c        W związku z wykazem pism Husserla, przy większych filozofach podaję miejsca  wydania, zrobiłam więc to i tutaj, na ile rozporządzałam odpowiednimi informacjami. Ale nie wiem, gdzie było ogłoszone Idee einer philosophischen Kultur – czy w Japonii? i gdzie „Problem źródła geometrii”?

 c        Gdyby Pan Profesor nie miał teraz czasu na zestawienie bibliografii /literatury o Husserlu/, to może ja bym spróbowała takie zestawienie zaprojektować, a Pan Profesor by je zrewidował. Przy okazji, patrząc jak wygląda bibliografia w słowniku Ziegenfussa, stwierdziłam z niemałym zdziwieniem i niejakim ukontentowaniem, że jest tam wymieniony mój artykuł w Ateneum.

W oczekiwaniu łaskawej odpowiedzi
i raz jeszcze dziękując
łączę wyrazy prawdziwego szacunku i serdeczności

I Krońska
Irena Krońska

 

Bibliografia do Husserla

Celms, Theodor, Der phenomenologische idelismus Edmund Husserls Riga 1928

Landgrebe Ludwig, Phaenomenologie und Metaphysik, Hamburg 1949

Becker, Oskar, Die Philosophie Edmund Husserls, Kantstudien XXXV 1930

Fink Eugen, Die XXX Philosphie Edmund Husserls, in der XXX, Kantstudien XXXVIII 1933

Farber Marvin, The Foundation of Phenomenology, Edmund Husserl and the Quest for a Rigorous Science of Philosophy, Cambridge, 1943, II 1969

Osborn, Andrew, D, The Philosophy of Edmund Husserl in Its Development from His Mathematical Interests to His First Concept of Phenomenology in    c            c            c            c            c        Logical Investigations, New York, 1934

Lauer Quentin, Phénoménologie de Husserl, Paris 1955

Merlan Philip, Time consciousness in Husserl and Heidegger, XXX, VIII, 1947

Spiegelberg, Herbert, Phenomenological movement, 2 tomy/ tom I. 1960, II 1964,

Cairns, Dorian, The Philosophy of Edmund Husserl, XXX Harvard University, 1933

Ingarden, XXX XXX XXX

Eley, Lothar, Husserl Bibliographie, 1945-1959, Zeitschrift f. Philos. Forsch. XIII (1959)

Idee einer XXX XXX, XXX deutsche XXX f. wissen XXX in XXX (1923?)

XXX XXX XXX 1950,