/
EN

List od Ireny Krońskiej z 04.03.1967

Państwowe Wydawnictwo Naukowe
   c   Biblioteka Klasyków Filozofii

Pewuen Warszawa ul. Miodowa 10 tel. 26-22-91

 

Warszawa, dn. 4.III.1967

Pan
Prof. dr Roman Igarden
Kraków
ul. Biskupia 14

 

Szanowny Panie Profesorze,

   c          nawiązując do propozycji reedycji pracy O dziele literackim, uprzejmie proszę o poinformowanie, czy poprawki i uzupełnienia, jakie Pan Profesor zamierza wnieść, nie przekroczą 20% objętości, gdyż wprowadzenie większej ilości poprawek bardzo podniosłoby koszty wznawianego dzieła i pogorszyłby się końcowy wynik finansowy.
   c                        W oczekiwaniu łaskawej odpowiedzi,
   c                        Łączę wyrazy prawdziwego szacunku
   c                        i bardzo uprzejme pozdrowienia
   c                            c                          Irena Krońska
   c                            c                         I Krońska

P.S. W najbliższych dniach prześlemy korektę artykułu o Husserlu do słownika. IK