/

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 26.05.1954

Data powstania 26.05.1954
Powiązane miejsca Kraków
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_31
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list

Prof.Roman Ingarden,                                                n                          Kraków, 26.V.54 r.
dział: filozofia niemiecka

 

Do
    n   Komitetu Redakcyjnego Biblioteki Klasyków Filozofii
    n        n        n        n        n        n   w W A R S Z A W I E

    n        n   Donoszę uprzejmie, że dn. 24.bm. otrzymałem od p. Adolfa Sowińskiego, Warszawa, lwicka 8 a, m. 13, redaktora wyboru pism Lessing dla P.W.N. propozycję, bym dokonał dla tego wydawnictwa przekładu Laokoona Lessing /w całości/. Ponieważ Komitet Redakcyjny BKF powziął niegdyś uchwałę, by wydać tłumaczenie”Laokoona” i ponieważ sądzę, że nie ma sensu dwukrotnie tłumaczyći wydawać to samo dzieło, donoszę o powyższym fakcie Komitetowi Redakcyjnemu i proszę o porozumienie się z P.W.N. resp. z p. Sowińskim co do tego, kto i jak ma wydawać to tłumaczenie. Zarazem piszę do p. Sowińskiego, iż do czasu uzgodnienia całej sprawy w PWN nie mogę zająć żadnego stanowiska w sprawie uczynionej mi propozycji. Przypuszczam, że o ile chodzi o Komitet Redakcyjny sprawa ta mogłaby być rozważona ewentualnie zdecydowana na najbliższym posiedzeniu Komitetu BKF. O ile jednak samo Prezydium Komitetu BKF mogłoby zdecydować, kto ostatecznie miałby wydać tłumaczenie Laokoona, to prosiłbym uprzejmie o łaskawe zawiadomienie mię, bym mógł dać odpowiedź p. Sowińskiemu.

Łączę wyrazy prawdziwego poważania