/
EN

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 03.02.1924

              Kochany Romku!                  n                                                          Lwów, 3.II.1924

Dziękuję Ci za wszystkie ostatnie Twoje listy i kartki, na które Ci dotąd nie odpowiedziałem. W sprawie, którą poruszyłeś Twym ostatnim liście mogę Ci donieść najświeższe wiadomości, bo dzień przed otrzymaniem rozmawiałem z Mistrzeem w tej sprawie. Przeczytał już dwukrotnie Twoją pracę, z wielką starannością, a obecnie zamierza przestudjować Jana Heringa, aby zrozumieć jakieś rozróżnienie, które – powołując się na H. – robisz. Będę się starać przydusić Mistrza, żeby się nareszcie wypowiedział. Nakoniec chciałbym M. usprawiedliwić przed pewnemi zrzutami, które mu czynisz. Czy sądzisz, że Husserl przesłałby i ocenił pracę z logiki albo jakiegoś innego […] kierunku, którego nie zna w czasie 2 tygodni? Pozatem pamiętaj, że prace swoją pisałeś pozostając w kontakcie z H., a wreszcie, że Huss. nie miał […] i laboratorium psych. obok swego seminarj. i nie był przewodnicz. Komisji egz. itd. Mistrz wyraża się o Twojej pracy jako o rzeczy bardzo porządnie i pracowicie napisanej, dowodzącej wielkich zdolności człowieka, zawierającej wiele cennych myśli, przytem niełatwej w czytaniu i tkwiącej mocno w fenomenologii. Ściskam Cię

 

J.W. Pan
Dr Roman Ingarden
Toruń
Mickiewicza 115