/
EN

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 09.03.1954

prof. Roman Ingarden                                              n                     Kraków, dn. 9.III.1954 r.
dział filozofii niemieckiej

 

Do
  n    Komitetu Redakcyjnego Biblioteki Klasyków Filozofii
  n      n      n      n      n    w  W A R S Z A W I E

W odpowiedzi na zapytanie prof. Gaweckiego donoszę uprzejmie że Biblioteka Jagiellońska nie posiada pierwszego wydania Locke-a concerning human understanding, są jednie dwa wydania XIX wieczne.
Zarazem proszę uprzejmie o łaskawe nadesłanie jak najszybciej francuskiego tłumaczenia Etyki Spinozy, które zostało, o ile mi wiadomo, sprowadzone przez Komitet. est mi ono potrzebne przy przeprowadzeniu korekty Etyki. Wobec nieuwzględnienia bardzo wielu moich poprawek uważam za uiezbędne jeszcze przez porównanie z tekstem tłumaczenia francuskiego skontrolować wszystkie miejsca wątpliwe. Zarówno tekst łaciński, jak tłumaczenie niemieckie, które posiadam, opowiadają się raczej za mymi poprawkami, pragnąłbym jednak mieć jeszcze jedną kontrolę. Sądzę, że bez ponownego rozpatrzenia tychw szystkich, dość licznych miejsc, nie można dalej drukowania prowadzić.
Wobec tego, że w kwietniu ma się odbyć posiedzenie pełnego Komitetu Redakcyjnego, proszę uprzejmie o umieszczenie na porządku dziennym punktu poświęconego ustaleniu kompetencji o obowiązków kierowników działu i redaktorów poszczególnych dzieł. Sprawa ta była już raz omawiana na Komitecie, ale wyniki dyskusji nie były wyraźne. Dlatego sądzę, że byłoby rzecząwskazaną jeszcze tę sprawę na posiedzeniu Komitetu omówić.

Łączę wytrazy prawdziwego poważania i serdeczne
  n      n      n  pozdrowienia