/
EN

List od Stefana Żółkiewskiego z 03.01.1968

Warszawa, dnia 3.I 1968 r.

 

     c    Wielce Szanowny Panie Profesorze!

     c    Uprzejmie proszę o przybycie na walne zebranie Polskiego Towarzystwa Semiotycznego dnia 29 stycznia /poniedziałek/ 1968 r. o godz, 10:30. Zebranie odbędzie się w Sali Okrągłego Stołu w Pałacu Staszica, Warszawa ul. Nowy Świat 72.

     c    Porządek dzienny zebrania przewiduje część administracyjną i część naukową. W części administracyjnej na porządku dziennym są następujące sprawy:

     c    1.Sprawozdanie z prac Tymczasowego Zarządu
     c    2. Wybory Zarządu Głównego
     c    3. Uchwały formalne dotyczące dalszego funkcjonowania Towarzystwa /składki
     c    członkowskie, terminy zebrań, organizacja udziału Polski w międzynarodowej
     c    bibliografii semiotycznej itp./

Część naukowa:

     c    1. Referat prof.dr J. Chmielewskiego pt. „Język chiński i logika chińska”
     c    2. Dyskusja

     c    Tymczasowy Zarząd Towarzystwa nie rozporządzający żadnym budżetem nie jest w stanie zwrócić kosztów podróży zamiejscowym uczestnikom zebrania. Prosimy w tej sprawie porozumieć się z Kweturami Uniwersytetów lub Instytutów PAN z którymi Pan profesor jest związany. W razie potrzeby hotelu prosimy zamówienie przesłać nie później niż do dnia 8 stycznia 1968 r. na adres: prof.dr M.R. Mayenowa, Instytut Badań Literackich PAN – Warszawa ul. Nowy Świat 72.

     c    Jednocześnie pragnę zawiadomić tą drogą, że Laboratorium Antropologii Społecznej przy Collège de France w Paryżu organizuje bibliotekę odbitek w zakresie semiotyki ogólnej, lingwistyki, pisanej i ustnej literatury, mitologii, filmu, języka gestów, semantyki w zastosowaniu do psychologii, socjologii, ekonomii itd., teorii języka, języków naukowych, zoosemiotyki itd.

     c    Laboratorium zwraca się tą drogą do Pana Profesora o nadsyłania odbitek rozprawa Pana Profesora z tych zakresów na adres:

A.J. GREIMAS – Laboratoire d’Anthropologie Sociale.
Collège de France 11 place Marcelin-Barthelot, PARIS – 5°, France.

 

     c               c               c                                  Łączę wyrazy prawdziwego szacunku
           c               c               c               c               c                St Żółkiewski
     c               c               c              Za Tymczasowy Zarząd Polskiego Towarzystwa Semiotycznego
     c               c               c                                         /Prof.dr Stefan Żółkiewski/