/

List od Stanisława Wędkiewicza z 11.01.1948

ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES ET DES LETTRES

CENTRE POLONAIS DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES A PARIS

 

  n         STACJA NAUKOWA
POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOSCI
  n                 W PARYZU

 

17/49                                                                              Paryż, 23, rue Taitbout
  n               n               n               n               n               n         11.1.49.

 

Wielce Szanowny Panie Kolego,

     n  Księgarnia Polska wysłała do Akademii Umiejętności książki przeznaczone dla Pana. Książek tych odejdzie 17. Udało się uzyskać Revue Philosophique i Revue d’ Esthétique na rok 1948 , natomiast nie przyjęto abonamentu na Revue Methaphisique za rok 1948 ( zdaje się, że zeszyty są już wyczerpane , albo też wogóle w roku ub. nie ukazały się). Na rok 1949 zaprenumerowano wszystkie 3 potrzebne Panu czasopisma filozoficzne. Koszt zakupionych dotychczas książek , prenumerata czasopism i koszty przesyłki wyniosły okrągło 14.000 frs. Pozostaje do dyspozycji Pańskiej 43.000 frs na poczet książek, które zechce Pan zamówić.
  n  Są wyczerpane i nie są do nabycia następujące , zamówione przez Pana dzieła :
  n  Le Senne, Traité de caractérologie ; Kojève, Introduction à la lecture de Hegel; Boulligand , Les aspects intuitifs; Mansion, L’ introduction à la physique ; De la Harpe, Génèse et mesure du temps; Platon, La Republique ; Levinas , De l’ existence.
  n  W oczekiwaniu dalszych postulatów Pana Kolegi , ślę najlepsze p zdrowienia i serdeczne wyrazy.

JWPan Profesor Roman Ingarden                    n               Stanisław Wędkiewicz
K r a k ó w