/
EN

List od Felixa Kaufmanna z 05.12.1934

Dr Felix Kaufmann,
Wiedeń XIX
Döblinger Hauptstrasse 90

Wiedeń, 5. grudnia 1934

 

Pan
n      Profesor
n      Roman Ingarden
n              Lwów

Szanowny Panie Ingarden!

 

n          n          n          n           Proszę pozwolić, że podziękuję Panu po wielokroć za przysłanie Pana szczególnie pięknej i interesującej pracy „O formalnej budowie przedmiotów indywidualnych”. Jest to prawdziwa i stająca się coraz rzadszą przyjemność móc studiować pierwszej klasy nowe publikacje w [dziedzinie] filozofii.
n          n          n          n          Mam nadzieję, że nie potrwa to zbyt długo aż będę mógł z Panem raz a dobrze omówić pewne omawiane tam kwestie, które są mi szczególnie bliskie. Chętnie bym do Pana o tym wyczerpująco napisał, gdybym nie był tak intensywnie zajęty wykańczaniem mojej książki a moje moce przerobowe nie były na wykończeniu.
n          n          n          n          Z tego właśnie powodu musiałem też przesunąć lekturę Pańskiego dzieła „Literackie dzieło sztuki”. Udało mi się je zdobyć i już zaczynałem czytać, gdy szybko przy tym zauważyłem, że lektura tego dzieła wymaga tak pełnej koncentracji, że nie mógłbym jej przeprowadzić równolegle z pracą nad moją książką (i działalnością zawodową). Dlatego odłożyłem ją na jeszcze kilka miesięcy, aby poświęcić się jej później z pełną intensywnością. Chociaż od powrotu z Pragi nieprzerwanie pracowałem nad ukończeniem mojej „Metody nauk społecznych”, to jednak okazało się, że nie doszacowałem czasu, jaki bym na to potrzebował. Tak czy inaczej liczę na to, że za jakieś 3 miesiące będę mógł oddać książkę do druku.
n          n          n          n          Raz jeszcze serdecznie dziękuję i [przesyłam] najlepsze życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok.

n          n          n          n          n          n          n          n          n        Z poważaniem,
n          n          n          n          n          n          n          n          n        Panu szczerze oddany
n          n          n          n          n          n          n          n          n        Felix Kaufmann