/

Powołanie z 03.08.1921

Data powstania 3.08.1921
Sygnatura w archiwum b.d.
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu dokument
Problematyka kwestie organizacyjne
Dziedzina b.d

     n        KURATORJUM                       n             n             n             n              Toruń, d. 3 sierpnia 1921 r.

OKRĘGU SZKOLNEGO POMORSKIEGO

L.dz. 5574/21                   n             n            Do

     n             n             n             n             n          Pana dr. Romana ingarden

     n             n             n             n             n               w Ciechocinku (zakład kąpielowy)

     n        Niniejszem powołuję Pana od d. 1 Sierpnia r. b. jako nauczyciela do państwowego gimnazjum w Toruniu z poborami i uprawnieniami w myśl ustawy z dnia 13.VII.20 i rozporządzeń wydanych w związku z tą ustawą.
     n        Zechce Pan potwierdzić odbiór niniejszego pisma i we właściwym czasie zgłosić się u Dyrektora zakładu celem objęcia służby.

     n             n             n             n             n             n               Kurator

Dyrekcji państwowego gimnazjum

     n             n             n        w Toruniu

do wiadomości.

     n             n             n        Za Kuratora