/
EN

List od Stefana Żółkiewskiego z b.d.

POLSKA AKADEMIA NAUK
Wydział I Nauk Społecznych
Warszawa, Pałac Kultury i Nauki

WI 30 M/66

 

Szanowny/a/ Panie/i/ Profesorze

 v       Polska Akademia Nauk organizuje w dniach 23 i 24.XI.66 w Krakowie na Wawelu sesję naukową, kończącą akcję związane z Tysiącleciem Państwa Polskiego. Sesja ta będzie miała charakter uroczysty i ogólnopaństwowy. Przewiduje się wzięcie w niej udziału przedstawicieli najwyższych władz państwowych, delegacji zagranicznych Akademii, członków Akademii oraz licznych specjalistów w zakresie nauk historycznych.
 v       Informując o programie sesji uprzejmie zapytuję, czy zechce Pan/i/ Profesor wziąć w niej udział.
 v       Z uwagi na konieczność ustalenia już obecnie liczby gości i zarezerwowania miejsc w hotelu „Cracovia”, uprzejmie proszę o potwierdzenie zaproszenia w terminie do dnia 20.V.66 i poinformowanie, czy zechce Pan/i/ Profesor skorzystać z miejsca w hotelu.

 v       Przewidywany program sesji będzie następujący:

1/ pierwszy dzień sesji – 23.XI.66
  godz.10 – otwarcie sesji przez przedstawiciela Naczelnych Władz Państwowych
  referat prof. dr H.JABŁOŃSKIEGO „Wkład nauki polskiej w obchody tysiąclecia Państwa
  Polskiego”
  referat prof. dr B.LEŚNODORSKIEGO /”Państwo i Naród”/ w okresie tysiąclecia/
  referat doc.dr F.TYCHA „Siły społeczne w procesie historycznym Polski”
  godz. 13, 30-15.30 przerwa
  godz. 15, 30- dyskusja nad referatami
  godz. 20 – koncert dawnej muzyki polskiej dla uczestników sesji naukowej /w Sukiennicach/

2/ drugi dzień sesji – 24.XI.66
  godz. 9,30
  referat prof. dr J.MALECKIEGO „Rozwój myśli technicznej i nauk ścisłych w naszych dziejach”
  referat prof. dr K.GRZYBOWSKIEGO „Proces kształtowania się kultury narodowej i wkład Polski
  do kultury ogólnoludzkiej”
  referat prof. dr W.KULI „Czynniki gospodarcze w polskim procesie dziejowym”
  referat gen. B.BEDNARZA „Kształtowanie się sił obronnych w okresie tysiąclecia”

  godz. 11,30 – 13,30 dyskusja
  godz. 13,30 – 15,30 przerwa
  godz. 15,30 – 18 dyskusja

 

              Łączę wyrazy szacunku

                            Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
                                         St Żółkiewski
                                  /Prof. dr Stefan Żółkiewski/
                              v         Sekretarz Wydziału I PAN