/
EN

List od Ireny Krońskiej z 27.09.1965

c   KOMITET REDAKCYJNY                                      c                  Warszawa, dnia 27.IX.65
BIBLIOTEKI KLASYKÓW FILOZOFII   c                                    ul. Miodowa 10
c     c     c     przy
Państwowym Wydawnictwie Naukowym

Pan
Prof. dr Roman Ingarden
c            K r a k ó w

 

  c            Szanowny i Drogi Panie Profesorze,

  c            dawno nie pisałam, ale miałam strasznie dużo pracy w związku z przeprowadzeniem korekty pierwszego zeszytu Słownika. Sytuację pogarszał fakt, że trzy osoby z redakcji były na urlopie, a jedna – w szpitalu.
c            Dopiero wczoraj udało mi się przeczytać wstęp do Idej, Bardzo interesujący i ładny. Daję go do przepisania, a same Idee postaram się przekazać do produkcji do końca roku.
c            Jeszcze w związku ze wstępem – nie podał Pan Profesor na str 9 maszynopisu tytułu książki Rotha /ani imienia autora/. Proszę łaskawie przy okazji podać te informacje. Obawiam się, że nie była dotychczas zawarta umowa na wstęp. Teraz nie mogę tego nawet sprawdzić, bo dobrze nie wiem, gdzie szukać /p. Szancerowa jest na urlopie do końca miesiąca, a p. Szczerbaczuk po operacji na urlopie zdrowotnym do końca października/. Proszę więc łaskawie wybaczyć, że sprawę formalną załatwimy dopiero w przyszłym miesiącu.
c            Przypominam – w modusie błagalnym – o artykule o Husserlu do Słownika. Koniecznie chcę dać do drugiego zeszytu.

  c            c            Łączę wyrazy prawdziwego szacunku
c            c            c            i serdeczne pozdrowienia
c            c            c            c            c            c            I Krońska
c            c            c            c            c            c           Irena Krońska