/
EN

List od Ireny Krońskiej z 10.07.1947

   x                         x                             x                                       Sceaux, 10.7.47

 

Drogi Panie Profesorze!

   x      Serdecznie dziękuję za list z 28-go czerwca, który otrzymałam przed paroma dniami.
   x      Przekład artykułu o prawdzie oddałam p. Bayerowi przed trzema tygodniami, po uprzedniej z nim rozmowie telefonicznej, w której powiedział, że wie, że dostał list Pana Profesora i że czeka. Potem już wiadomości od niego nie miałam, ale właściwie nie ma co oczekiwać, bo wszystko było omówione w rozmowie telefonicznej. Co do honorarium, to niech się Pan Profesor tym nie martwi – honoraria autorskie są płatne dopiero po ogłoszeniu drukiem, więc i w tym wypadku napewno tak będzie.
   x      Po rozmowie z p. Koyré dostarczyłam mu recenzje „Sporu”; ma dziesięć stron maszynopisu. Chciałam Panu Profesorowi posłać kopię, ale dziś dostałam list od Koyrégo, który pisze, że recenzję oddał XXX dla Revue Philosophique – ale że oni chcieliby ode mnie notatki też dla „Critique”, żebym się w tym celu porozumiała z p. Weilem i dała mu też kopię tej drugiej recenzji – wobec tego nie mam już wolnej kopii, tylko taką zupełnie rough. Jeżeli Pan Profesor przyjedzie, to Mu pokażę – Revue Philos. i tak się przedtem nie ukaże.
   x      Teraz chciałabym Panu Profesorowi napisać moje impresje osobiste. Jestem bardzo przejęta tym co jest u Pana Profesora pozytywne – rozważania o czasie, a w szczególności analiza procesu, oraz gwarancji identyczności indywiduum ludzkiego (na marginesie, jestem ciekawa, czy wedle Pana Profesora długoletni obóz koncentracyjny mógł doprowadzić indywiduum do utraty identyczności, i czy, jeżeli tak, taka utrata identyczności musi być zarazem stanem chorobowym, fizjologicznie określonym czy do określenia) Natomiast odczuwam silny opór wobec strony systemicznej. W szczególności – o tem pisałam w recenzji – przeciw oparciu całej struktury systemicznej na logice, XXX na zasadzie sprzeczności. Mam wrażenie, że w 4 XXX momentów bytowych są takie, które się uzyskuje przez proste zaprzeczenie momentu korelatywnego. Jeżeli tak nie jest, to to nie jest pokazane. Dlatego nie wszystkie są przekonywające. Dalej – żeby uzyskać „możliwości” współwystępowania momentów w modi existentiae, stosuje się zasadę sprzeczności. W ten sposób ontologia bazowana jest na logice która nie podlega dyskusji. Osobiście wydaje mi się, że próba Husserla ufundowania samych praw logiki była całkowicie usprawiedliwiona nietylko z punktu widzenia filozofii krytycznej i transcendentalnej, ale także wobec historii sporu idealizm-realizm, gdzie i w zasadniczym postawieniu problemu (Descartes), i u samych jego podstaw (Platon-Heraklit) prawo do posługiwania się logiką było postawione jako problematyczne. – Stawiając sprawę szeroko, t. zn. nie przesądzając, czy byt resp. świat ma charakter racjonalny, i czy tym samym kontrowersja między realizmem a idealizmem da się zawiązać na gruncie ontologii – XXX XXX XXX – że „racjonalny” znaczy także „logiczny” – i tu właśnie nie mogę się zgodzić.
   x      Wracając do całości „Sporu”, to jest bardzo bogata i dużo nasuwa problemów – ale te zostawiam już do naszych rozmów, które – XXX – nastąpią niedługo.
   x      Byłam na 101 Bd. Raspail, żeby się dowiedzieć o losy artykułu Pana Profesora, ale tam (w sekretariacie Alliance Française, do której należy dom) poinformowano mię, że XXX XXX XXX przeniosła się stamtąd na 97, ew. des Champs Elyse’es, nie umiano mi jednak podać telefonu. Próbowałam dzwonić do jakiegoś Tow. Filmowego, które się pod tym adresem znajduje, ale tam nic nie wiedziano o owej Association. Może Pan Profesor w międzyczasie ma już od nich odpowiedź?
   x      Tutaj wciąż moda na egzystencjalizm. Sartre zdał niedawno doktorat. Gilson wydał broszurę o egzystencjalizmie chrześcijańskim (G. Marcel). Wyszły też duże nowe broszury „przeciw” (XXX i marksistowska) Pozatem nowa powieść egzystencjalna: „La Peste” Camus’a. Gilsona i Camus’a jeszcze nie czytałam.
   x      W Paryżu obecnie chłodno, nawet bardzo. Nie wiem czy pojadę do Londynu, i czy wogóle wyjedziemy, bo mamy bez przerwy pracę zarobkową. Życie ostatnio podrożało, a są obawy, że jeszcze podrożeje.
   x      Słyszałam tu niedawno, że p. Łuszczewska jest we Wrocławiu. Jeżeli tak, i jeżeli ją Pan Profesor zobaczy, to proszę ją łaskawie ode mnie najserdeczniej pozdrowić. Mam bardzo dużo dla niej sentymentu.
   x      Miałam niedawno list od Ganszyńca, b. serdeczny, ale mnie XXX XXX. Chciałabym bardzo, żeby podjął swoje wydawnictwa – Kwartalnik Klas., a przedtem Przegl. Humanistyczny to były znakomite pisma – a sam Ganszyniec napewno od razu by odżył.
   x      Wracając do aktualiów filozoficznych, to wyszedł drugi zeszyt Deucalionu. Czy go Pan Profesor otrzymał?

   x         x      Kończąc, łączę wyrazy szacunku i oddania
   x         x      od nas obojga

   x         x         x         x         x         x         x      Irena Krońska