/
EN

List od Ireny Krońskiej z 12.02.1954

KOMITET REDAKCYJNY                       c                 c             Warszawa, dnia 12.II.1954 r.
BIBLIOTEKI KLASYKÓW FILOZOFII
    c  Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 79           c           c   Ob.Prof.Dr

L.dz. 45 /BKF/54           c          c          c          c       Roman Ingarden

    c          c          c          c          c          c          c          c          c     Kraków
    c          c          c          c          c          c          c          c          c     ul. Biskupia 14/15

 

    c          c   Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Biblioteki Klasyków Filozofii odbędzie się we środę dnia 17 lutego br. o godz.16 min.30 w Państwowym Instytucie Wydawniczym, Krakowskie Przedmieście 79 I p.,

    c          c   z następującym porządkiem dziennym:

1.Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia
2.Sprawozdanie sekretariatu
3.Dyskusja nad projektami dalszych wydawnictw, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii polskiej
4.Wolne wnioski

Irena Krońska
    c    I Krońska
    Sekretarz

List wysłałam wczoraj express I Krońska