/
EN

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 28.10.1952

               KOMITET REDKACYJNY

          Biblioteki Klasyków Filozofii                                                                  Druk

                               przy

 Państwowym Wydawnictwie Naukowym

                                                                                                   Warszawa, dnia 28.10.1952 r.

Warszawa

ul. Foksal 17

                                                                                               Do     Prof. Dr. Roman Ingarden

                                                                                               Ob.    Kraków

                                                                                                        Biskupia 14

L.dz. BKF/390/52

            Komitet Redakcyjny Biblioteki Klasyków Filozofii przy Państwowym Wydawnictwie Naukowym podjął prace związane z wydaniem Bibliografii polskiego piśmiennictwa filozoficznego /opartej na materiałach zebranych przez dr Bara/.

            W związku z tym zwracamy się do Ob. Profesora z uprzejmą prośba o nadesłanie nam kompletnej bibliografii prac własnych z zakresu filozofii, obejmującej również artykuły w czasopismach i recenzje.

                                                                                      Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego

                                                                                                 Biblioteki Klasyków Filozofii

                                                                                               /Prof. dr Tadeusz Kotrabiński/