/
EN

Ankieta Konstantego Michalskiego z bd b

A n k i e t a

   n     Zwracam się do W.Sz. byłych więźniów politycznych z okupacji niemieckiej z uprzejmą i gorącą prośbą o pomoc w mej pracy naukowej przez mniej lub więcej obszerną odpowiedź na pytania niżej umieszczone. Cel ankiety wymaga, żeby na początku wyszczególnić: 1/ płeć, 2/ wiek, 3/ zawód, 4/ gdzie i jak długo przebywało się w więzieniu lub obozie /wystarczy podać miesiące i lata/. Nazwiska nie ujawniać. Z doświadczeń obozowych zwrócić uwagę także na wewnętrzne, duchowe przeżycia i dokonujące się w duszy procesy. Za każdą odpowiedź będę szczerze wdzięczny i użyję jej wyłącznie do celów naukowych. Gwarancją dyskrecji i taktu niech będzie to, że sam doznałem, czym jest obóz i więzienie. Pytania są następujące:

  1. Co najwięcej w obozie i więzieniu trzymało?
  2. Co mnie tam najbardziej bolało i dręczyło?
  3. Czy tam wyczułem dla kogoś głębszy szacunek i dlaczego?
  4. Czy poza zajęciami przymusowymi i wbrew zakazom robiłem coś lub działałem z własnej inicjatywy albo w porozumieniu z towarzyszami?

   n     Łaskawe odpowiedzi proszę wysyłać pod moim adresem:

Ks. Konstanty Michalski
Prof. Uniw. Jag.
Kraków, Stradom 4.

  1. Czy w tym czasie pogłębiłem lub zmieniłem pogląd na jakieś zagadnienie ważne zagadnienie życia?