/
EN

List od Tadeusza Czeżowskiego z 26.09.1947

Toruń, dnia 26 września 1947 r.

 

Drogi Panie Romanie !

Dziękuje serdecznie za list z 17 września br. i za wszystkie zawarte w nim wiadomości. Dzieła Wolffa są w Bibljotece Miejskiej. „Philosophia prima seu Ontologia” Frankfurt 1736, ma sygnaturę T.4.5. Bibljoteka wypożyczy książkę do Krakowa na zamówienie Bibljoteki Jagiellońskiej normalną drogą wymiany międzybibliotecznej. Trzeba zatem będzie, by Pan zamówił to dzieło przez tamtejszą Bibljotekę.

Mam wciąż na myśli sprawy Ruchu Filozoficznego, przygotowania posuwają się powoli, ale pomyślnie naprzód. Będę Panu szczerze wdzięczny za utrzymywanie kontaktu z Danią Gromską i za wszelkie przyczynki dla Ruchu.

Jako tłumacza z języka francuskiego dla bibljoteki klasyków polecam asystenta naszego Seminarium mgra Indana, który podjąłby się tłumaczenia i prosi o wskazanie do wyboru tych dzieł i autorów, które Bibljoteka pragnęłaby uwzględnić.

W sprawie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego poczynię dalsze potrzebne kroki, gdy otrzymam niezbędne deklaracje od poszczególnych ośrodków. Za łaskawą informację w sprawie możności nabywania książki Hume’a dziękuję, skorzystam z niej w razie potrzeby.

Żona moja dziękuje serdecznie za pamięć,
przesyłamy oboje najlepsze i serdeczne
pozdrowienia dla Państwa

Czeżowski