/
EN

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.03.1967

Toruń, 12 marca 1967 r.

Kochany Romanie!

              Bardzo dziękuję za Twój list z 1 marca br. i za komunikat o posiedzeniu Paryskiego Towarzystwa Estetycznego. Otrzymałem też list od Izy już z Iwonicza, mam nadzieję, że przyjdzie tam do zdrowia. W sprawie jej uzwyczajnienia pisałem niedawno do Legowicza, z którym wspólnie mamy zreferować wyniki tzw. ankiety /on część historyczną, ja resztę/, sprawa niestety się odwlekła wskutek mojej choroby, mam nadzieję jednak, że Legowicz się wkrótce odezwie i że będziemy mogli referat przedstawić Radzie Wydziałowej.

              Zbieram materiały do kolejnego zeszytu Ruchu Filozoficznego i potrzebna mi jest informacja jaki jest zakres habilitacji dr Kuderowicza /habilitacja odbyła się w Krakowie mniej więcej rok temu/. Czy mógłbyś mi udzielić tej wiadomości?

              Na Walne Zgromadzenie PTF w Warszawie 1 kwietnia chciałbym już pojechać i mam nadzieję, że się tam zobaczymy. Tymczasem oboje przesyłamy Państwu serdeczne wyrazy

i najlepsze pozdrowienia

Twój Tad