/
EN

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.03.1961

TADEUSZ KOTARBIŃSKI                                                                                   Warszawa, 4.III.1961

        Warszawa 40

ul. Karowa Nr 14/16 m. 18

Wielce Szanowny Panie Profesorze!

            Bardzo mi przykro, że Pan Profesor miał tyle różnych trudności z otrzymaniem należności wynikających z racji przyjazdu do Warszawy dla wykonania szeregu funkcji, do których wykonania był Pan zaproszony.

            Zbadałem sprawę. Co do zwrotu kosztów hotelowych, to zastosowano automatyczne przepisy, z którymi można było obejść się mniej sztywno.  Wydałem odpowiednie zarządzenie i niebawem otrzyma Pan Profesor z Wydziału Filozoficznego PAN sumę 387,10 zł wynikającą z rachunków.

            Niezależnie od tego, P.T.F przekazuje Panu Profesorowi 200 zł. tytułem honorarium za odczyt na Walnym Zebraniu. Tej sumy nie wypłaciliśmy, ponieważ dotychczas odczyt na Walnym Zebraniu nie bywał opłacany, jako odczyt koleżeński dokonany dla zadośćuczynienia wyróżniającego zaproszenia.

            Przepraszam Pana Profesora za przykrości i proszę o przyjęcie wyrazów mego głębokiego szacunku

                                                                                                                   Kotarbiński