/
EN

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 15.06.1938

15. VI 1938

Szanowny i Kochany Panie Profesorze:

Nie pisałem, bo czekałem, aż mój stan się poprawi. Tymczasem jest coraz gorzej i poważnie myślę, czy by ze sobą nie skończyć „przedwcześnie” (ale w stosunku do czego!- pracy o Carnapie?). Wszystko rozwiązało się beznadziejnie i niewiele mam przed sobą prócz cierpień. Jestem obecnie w Katowicach, gdzie mam mieć jakieś portrety i odczyt w Tow[arzystwie] Fil[ozoficznym] (w piątek) 27/VI mam odczyt w Tow[arzystwie] Fil[ozoficznym] warszawskim. 1/VII mam być w Zakopanem. Lipiec – a potem ciemność zupełna, która zdaje się mnie pochłonie ostatecznie. Jest to ta sama historia, o której Panu mówiłem. Ha – trudno. Lepiej wcześnie niż za późno. W każdym razie zobaczę Pana w Zakopanem, na co się bardzo cieszę. Zdobyłem ogólną podstawę krytyki Wiednia. Tu miałem ciekawe rozmowy z Lutmanową.

ŁOPS PR 3W.

Może Pan zechce do Z[akopanego] wziąć moją rozprawkę o idealiźmie.

 

 

Kartka pocztowa

 

Pan
Dr. Roman Ingarden
Prof. U. J.K.
Lwów
Zacharjewicza, 7 m. 8