/
EN

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 22.04.1937

22. IV 1937

Szanowny i Kochany Panie Profesorze:

Dziękuję za kartkę i przepraszam za agresywny ton listu fil[ozoficznego]. Sprostowanie: Ja nie mówię, że Husserl nie mówi o ciele, tylko, że traktuje je (jak Pan kiedyś) jak Cornelius, jako taki sam „korelat” (czy zespół), jak myśl o herbacie lub stół. O niewyróżnienie specyficzności ciała mi chodzi. Piszę krytykę monad[ologii] spiryt[ualistycznej] Leszczyńskiego i wściekłość mnie zalewa na idealizm. Jestem szalenie ciekawy zdania Pana o Wgs[Wittgensteinie], czekam tego bardzo. Kotarb[iński] i Łukas[iewicz] nie uznają tego. Czytam logikę naszego wspólnego przyjaciela (od czasu jak Pan „na szóstego przyłączył się w zdaniu warunkowym do słynnej piątki 1) Diodor Kronos, 2) Petrus Hispanus 3) Prautl, 4) Lewis (właśnie) i 5) Ja – biedny Vitcatius. Łączę w[yrazy] sz[acunku] i sp[sympatii] dla Obojga Państwa P.R.

                                   Witkacy

 

 

Karta Pocztowa

Pan
Dr. Roman Ingarden
Prof. Uniw. J. K
Lwów
Zacharjewicza, 7 m. 8