archiwum

archiwum

List od Władysława Witwickiego z 13.12.1922

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z bd

List do Jana Legowicza z 01.04.1955

List od Karola Wojtyły z bd

List od Malvine Husserl z 12.12.1920

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.11.1938

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.09.1956

List od Stefana Morawskiego z 08.05.1964

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 08.08.1922

List do Kazimierza Twardowskiego z 26.05.1924

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z b.d.