/

List do Dyrekcji Naczelnej PWN z 02.07.1968 (przez Irenę Krońską)

Profesor Roman Ingarden (senior)
Kraków, Biskupia 14                         c                                c  Kraków, 2 lipca 1968

 

        Do Dyrekcji Naczelnej
 c     Państwowego Wydawnictwa Naukowego
 c     Warszawa, Miodowa 10

Szanowny Panie Dyrektorze.

     c          c     Proszę uprzejmie o łaskawe zawiadomienie mię, czy PWN posiada jeszcze na składzie egzemplarze książki mojej Z badań nad filozofią Współczesną. W Katalogu wydawnictw polskich z zeszłego roku wynikałoby, iż książka ta jest wyczerpana, ale być może znajduje się jeszcze jakiś egzemplarz. Byłbym bardzo wdzięczny za przesłanie mi jednego egzemplarza pod wyżej wskazanym adresem (za zaliczką), gdyż jest mi bardzo potrzebny dla nakładcy mojego za granicą, który chciałby tę książkę dac do tłumaczenia.
 c         c      Zarazm pozwalam sobie zapytać, czy istniałaby możliwość, żeby od dawna wyczerpane książki moje : O dziele literackim i Z badań nad filozofią współczesną mogły zostać ponownie wydane przez PWN.
 c        c       Proszę uprzejmie o kilka słżow łaskawe odpowiedzi i łączę wyrazy prawdziwego poważania

(prof. Dr Roman Ingarden, senior)