/
EN

List od Stefana Żółkiewskiego z 29.05.1967

POLSKA AKADEMIA NAUK                                  v                        Warszawa, dnia 29.V.1967 r.
    v           v                                                                v                 Pałac Kultury i Nauki

L. dz.
    v           v           v           v           v    Obywatel
    v           v           v           v           v    Prof. dr Roman Ingarden

 

Wielce Szanowny Panie Profesorze!

Komisje stypendiów do Francji Akademii i Ministerstwa działają w porozumieniu. Ale przyznawać stypendia możemy tylko pracownikom PAN. Pani Gołaszewska musi przeto zwrócić się do Komisji Ministerialnej. Ja mogę próbować poprzeć Jej podanie. Niech mi tylko napisze, że je właśnie wysłała, a zwrócę się do Ministerstwa z poparciem.
Dziękuje za przyjemną pamięć i odbitkę. Istotnie starałem się popchnąć na tory realizacji tom studiów teoretyczno-literackich w obcych językach. Ale zależy to od energii redaktora, którego ustalił IBL.

 

Łączę wyrazy głębokiego szacunku
i serdeczne pozdrowienia

St Żółkiewski