/

List do Stefana Żółkiewskiego z 09.09.1968

Data powstania 9.09.1964
Powiązane miejsca Praga
Sygnatura w archiwum K_III-26_92
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Dziedzina dydatktyka, wykłady

Prof. Roman Ingarden
Kraków, Biskupia 14         n                n                n                n        Kraków, 9 września 1968 r.

 

Do Sekretariatu I Wydziału P.A.N.
WPan Profesor Dr Stefan Żółkiewski
Pałac Kultury, Warszawa

Wielce Szanowny Panie Profesorze,
   n       dostałem już dość dawno zaproszenie ze strony Jednoty Filosofickiej przy Czeskiej Akademii Nauk w Pradze do wygłoszenia odczytu. Ponieważ mam pewną sumę w koronach czeskich / zaliczka na tłumaczenie dwu moich prac/, więc postanowiłem skorzystać z tego zaproszenia i w ciągu października pojechać na parę dni do Pragi. Dziś złożyłem w wojewódzkiej Komendzie MO w Krakowie podanie o tzw. „wkładkę” do dowodu osobistego i załączyłem jako zaproszenie owo zaproszenie Tow. Filoz. Pradze. Tymczasem mówiono mi, że chcieliby jakiegoś poparcia PAN w tej sprawie /gdyby było zaproszenie pod postacią prywatnego listu, to nic nie byłoby potrzebne/. Podanie jednak przyjęto, choć powiedziałem, że mogę je skierować wprost do PAN. Mam wrażenie, że byłoby jednak wskazane, gdyby Pan Profesor resp. Sekretariat I Wydziału PAN zechciał łaskawie przysłać mi parę słów popierających moje podanie. Ponieważ nie wiem, czy Pan Profesor jest w Warszawie, więc adresuję na wszelki przypadek do Sekretariatu I Wydziału.
   n       Przepraszając za ten nowy kłopot /spodziewam się, że da się on bez specjalnych trudów załatwić/ i proszę o przyjęcie wyrazów mego prawdziwego poważania i serdeczne pozdrowienia.

 

/Roman Ingarden/